Robotika u BiH (Media interview in Bosnia Herzegovina)
 

Maja Hadžiselimović je Zeničanka i inžinjerka koja je radila na projektu iz oblasti robotike koji se bavi „Human-robot collaboration“ u sklopu svog magistarskog rada, a predstavili su ga na Svjetskom sajmu tehnologije u Hanoveru.

Trenutno radi na obilježavanju EU sedmice robotike u BiH, te koordinira niz događaja u različitim lokacijama (od Sanskog Mosta do Sarajeva), koje će djeci približiti robotiku i zainteresovati ih za ovo područje. Maja je sa nama ovoga jutra, kao i Aleksandar Mastilović koji također na ovom projektu i podržava ga u IEEE organizacije.

Watch the interview: http://ba.n1info.com/a224753/Sci-Tech/Robotika-u-BiH.html