LTH Robotics Laboratory demonstrations
Show details
For ninth year in a row the LTH Robotic Laboratory will be open for study visits. The European Robotic Week offers many robot-related activities around whole Europe. Our goal is to present the importance of robotic technology in several application areas. We also want to inspire young people of all ages to get interested in science and technology.
För nionde året öppnar vi robotlabbet på LTH för studiebesök. Den europeiska robotveckan erbjuder olika robotrelaterade aktiviteter för allmänheten runtom i hela Europa, och syftet är att visa på robotteknikens ökande betydelse inom en rad olika områden. Vi vill även inspirera ungdomar i alla åldrar att intressera sig för naturvetenskap och teknik.
http://www.lth.se/digitalth/robotveckan/

Target audience
Primary and high-school students, a few occasions for other public as well
 
LTH Robotics Laboratory
Jonas Wisbrant
jonas.wisbrant@cs.lth.se
 
LTH Robotic Laboratory, M building
Ole Römers väg 1
223 63 Lund
Sweden