ERW & HoC workshop @ Tuzla
Show details
eMPIRICA izvodi STEM KIDS ACADEMY i STEM TEENS ACADEMY program za djecu i mlade

Program STEM akademije za djecu i mlade (6-18 godina) usmjeren je na razvoj logičkog razmišljanja, kreativnosti, kolaboracijskih, komunikacijskih i prezentacijskih vještina a kroz edukaciju u područjima programiranja, robotike, inženjerstva, elektronike, logike i dizajna, tehnologija u oblaku.


Sam pojam STEM dolazi iz engleskog jezika, to je akronim satkan od početnih slova četiri područja – Science (nauka), Technology (tehnologija), Engineering (inženjerstvo) i Mathematics (matematika).

Naša STEM djeca i mladi u okviru akademije uče se logici, istraživanju i promišljanju, programiranju, robotici, korištenju alata za obradu teksta, slike, zvuka i videa, upotrebi tehnologija u oblaku, sigurnoj i odgovornoj digitalnoj komunikaciji i kolaboraciji, kroz samostalan i timski rad. Naš sveobuhvatni obrazovni program STEM akademije usmjeren je ka razvoju znanja i kompetencija neophodnih svakom pojedincu u digitalnom dobu, uvodeći polaznike u svijet njihove budućnosti.

Finska poslovica kaže: „Pamtimo samo ono što smo naučili s radošću“. Ako imate dijete koje je zaigrano, željno istraživanja i želite mu obezbijediti znanja i kompetencije za snalaženje u digitalnom dobu – ovo je program za njega/nju. Ako imate dijete koje silno voli programiranje i robote – ovo je program za njega/nju, bez obzira da li već posjeduje ili ne određene digitalne vještine.

Program STEM akademije podijeljen je na 8 nivoa koji prate starosnu dob polaznika, uvažavajući na višim nivoima i njihovo predznanje. Svaki nivo sukcesivno razvija znanja i vještine u oblasti logičkog razmišljanja/matematike, programiranja/inženjerstva, istraživanja/nauke, robotike, kolaboracije/komunikacije/tehnologija u oblaku, polazeći od znanja usvojenih na prethodnim nivoima ili stečenih kroz druge oblike formalnog ili neformalnog obrazovanja.

Želimo pripremiti djecu i mlade za aktivno učešće u digitalnom dobu dajući im neophodna digitalna znanja i vještine, uz istovremenu izgradnju drugačijeg načina razmišljanja, podsticanje kreativnosti, razvoj njihovih komunikacijskih, kolaboracijskih i prezentacijskih vještina.

Kroz igru, problemski i projektni pristup naši STEMovci će razviti svoje kompetencije, programersku, kognitivnu logiku, strukturirati svoj mozak i naučiti još jedan jezik – jezik digitalnih uređaja. Započinjemo sa usvajanjem pojmova algoritma, koristimo vizualna okruženja za programiranje prilagođena različitim uzrastima (Minecraft, Moana, ScratchJr, Scratch), i završavamo na višim nivoima sa razvojem aplikacija direktnim pisanjem koda.

Djeca i mladi gotovo bez iznimke vole robote, zato što se roboti kreću, svijetle, plešu, pomiču stvari, pomažu drugima, pa čak i pričaju. Robotika ne uči djecu samo robotima, to je set znanja koja počinju od fizike, kretanja, mehanike, logike zupčanika, poluga, osovina; koja angažuje dijete da radi rukama, uči ga pritom urednosti, pedantnosti, kreativnosti, domišljatosti. Robotika na kraju završava ponovo na programiranju – setu naredbi koje upućuju robota kako da postupi kad nečega ima, nema, kad je nešto veliko, malo, crveno, plavo, mokro ili suho. Kroz našu edukaciju u robotici, koju izvodimo na LEGO WeDo 2.0, mBot i LEGO Mindstorms EV3 robotskim razvojnim setovima naši STEMovci će dobiti i relevantno znanje o mehanici, elektronici i programiranju.


Target audience
Students aged 14-18
 
College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA
empirica@empirica.ba
+387 49 230 111
 
College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA
Focanska 1
75000 Tuzla
Bosnia/Herzegowina
 
#erw2018 Prezentacija
Show details
Prezentacija putovanja na centralni događaj Evropske sedmice robotike 2018 #erw2018 učenicima članovima robotičke sekcije Osnovne škole Kiseljak.

Target audience
Elementary school students
 
Elementary school Kiseljak
Valentina Vidovic
0038730/ 877 - 358
 
Elementary school Kiseljak
Bana Josipa Jelacica 11
71250 Kiseljak
Bosnia/Herzegowina
 
#erw2018 Prezentacija by Antun
Show details
Prezentacija putovanja na centralni događaj Evropske sedmice robotike 2018 #erw2018 učenicima Osnovne škole Kiseljak.

Target audience
Elementary school students
 
Elementary school Kiseljak
Valentina Vidovic
0038730/ 877 - 358
 
Elementary school Kiseljak
Bana Josipa Jelacica 11
71250 Kiseljak
Bosnia/Herzegowina
 
#erw2018 Prezentacija by Petra
Show details
Prezentacija putovanja na centralni događaj Evropske sedmice robotike 2018 #erw2018 učenicima Osnovne škole Kiseljak.

Target audience
Elementary school students
 
Elementary school Kiseljak
Valentina Vidovic
0038730/ 877 - 358
 
Elementary school Kiseljak
Bana Josipa Jelacica 11
71250 Kiseljak
Bosnia/Herzegowina
 
#erw2018 Prezentacija by Sanor
Show details
Prezentacija putovanja na centralni događaj Evropske sedmice robotike 2018 #erw2018 učenicima Osnovne škole Kiseljak.

Target audience
Elementary school students
 
Elementary school Kiseljak
Valentina Vidovic
0038730/ 877 - 358
 
Elementary school Kiseljak
Bana Josipa Jelacica 11
71250 Kiseljak
Bosnia/Herzegowina
 
Meet mBot
Show details
Na radionicama učenici će na jedan kreativan i zanimljiv način upoznati sa osnovnim dijelovima mBot edukativnim robotima i steći prva iskustva u programiranju

Target audience
Učenici 5. razreda OŠ
 
Osnovna škola Meša Selimović
Denis Meštrić
denis.mestric@gmail.com
+38761682308
 
Osnovna škola Meša Selimović
Talica brdo 14
72000 Zenica
Bosnia/Herzegowina
 
Robotics Workshop
Show details
Američki kutak Sarajevo će u saradnji sa Općinom Stari Grad organizovati niz radionica i predavanja koji će biti svojevrsna priprema i trening osnovnim školama sa područja Općine Stari Grad- za Ligu robotike koju ova općina pokreće. To je inače prva lokalna zajednica u Kantonu Sarajevo koja će svoje osnovce motivirati za bolje učenje i rad na ovaj način.
Sve radionice i predavanja će se realizirati u prostorijama Američkog kutka.

Target audience
Učenici O.Š. Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković i O.Š. Edhem Mulabdić
 
American Corner Sarajevo
acsarajevo@gmail.com
+387 33 216-741
 
American Corner Sarajevo
Radiceva 7
71000 Sarajevo
Bosnia/Herzegowina
 
RADIONICA ROBOTIKE
Show details
U prostorijama OŠ "Avdo Smailović" članovi robotičke sekcije obilježit će Evropsku sedmicu robotike.
S ciljem popularizacije robotike i razvijanja interesa za programiranje održat će se četiri radionice učenicima drugog i trećeg razreda. Na radionicama učenici će na jedan kreativan i zanimljiv način upoznati se sa osnovnim dijelovima mBot edukacijskih robota i steći prva iskustva u programiranju.

Target audience
Učenici drugog i trećeg razreda OŠ "Avdo Smailović" Sarajevo
 
Osnovna škola Avdo Smailović
EDINA ŠABIĆ
esabic@yahoo.com
062190907
 
Osnovna škola Avdo Smailović
Adema Buće 151
71000 Sarajevo
Bosnia/Herzegowina
 
Predstavljanje STEM koncepta osnovnim školama
Show details
Ove godine po prvi put i Tešanj se pridružuje evropskim gradovima koji uz prigodan sadržaj obilježavaju EU Robotics Week (ERW).

Agencija za razvoj općine Tešanj TRA d.o.o. zajedno sa firmom Imtec d.o.o. organizuje obilježavanje Evropske sedmice robotike u Tešnju.

Cilj ovog događaja je predstavljanje kolaborativnog učenja, STEM kocepta u obrazovanju, praksi i industriji. STEM obrazovanje je usko povezno sa robotikom i primjenom savremenih tehnologija u obrazovanju te će se kroz praktičan rad približiti najmlađoj populaciji robotika, tehnika i tehnologija uopšte.

Manifestacija će se održati 15.11.2019. godine (petak) u zgradi Opće biblioteke Tešanj sa početkom u 08:30h.

EU Robotics Week (ERW) projekat je namijenjen promociji robotike, programiranja i STEM edukacije u gradovima Evrope.

Agenda događaja:

08:00 - 08:30 Izjave za medije

08:30 - 08:45 Uvodna riječ Direktora TRA „Prezentacija: Razvoj usluga zasnovanih na znanju (KTO, BPO,ITO)

08:45 - 10:00 Rješenje za kolaborativno učenje, predstavnici Imtec doo

10:00 - 10:15 Pauza

10:15 - 11:00 STEM koncept u praksi, Vahid Čustović direktor Osme osnovne škola „Amer Ćenanović“ (prva STEM učionica u BiH)

11:00 - 11:45 STEM koncept u praksi u inostranstvu, Matko Ugrin-CEO 3D print prototypes Hrvatska

11:45 - 13:45 Pauza za ručak

13:45 - 14:30 STEM kompetencije u industriji, Belma Alagić- Projekt menadžer - Ministry of Programing

14:30 - 15:15 Kako kroz projekte doći do sredstava za opremu i digitalizaciju obrazovanja, Amela Numanović– direktor OŠ Mak Didar - Zenica


Agencija za razvoj općine Tešanj TRA d.o.o. i firma Imtec d.o.o.
tra@tra.ba
+387 32 249-194, +387 32 650 608
 
Opća biblioteka Tešanj
Brace Pobrica 8
74260 Tesanj
Bosnia/Herzegowina
 
Robotics Workshop
Show details
Američki kutak Sarajevo će u saradnji sa Općinom Stari Grad organizovati niz radionica i predavanja koji će biti svojevrsna priprema i trening osnovnim školama sa područja Općine Stari Grad- za Ligu robotike koju ova općina pokreće. To je inače prva lokalna zajednica u Kantonu Sarajevo koja će svoje osnovce motivirati za bolje učenje i rad na ovaj način.
Sve radionice i predavanja će se realizirati u prostorijama Američkog kutka.

Target audience
Učenici O.Š. Mula Mustafa Bašeskija i O.Š. Saburina
 
American Corner Sarajevo
acsarajevo@gmail.com
+387 33 216-741
 
American Corner Sarajevo
Radiceva 7
71000 Sarajevo
Bosnia/Herzegowina
 
mBot radionica
Show details
Ideja je da mlađi učenici uče od starijih učenika. Timski rad i u tehnici postiže velike rezultate, pa će stariji učenici svoja znanja i vještine nesebično prenijeti na svoje drugare. Učenici sedmog razreda će učenicima petog razreda predstaviti čarobnog robota mBota. Upoznati će ih sa njegovim mogućnostima i načinom izrade koda ili programa. Učenici će zajedno programirati u mBlock programu i uživati u svojim kodovima koje će mBot uspješno da predstavi u realnosti. Na ovaj način učenici će vizualizirati ono što je predstavljeno programom.

Target audience
Učenici od petog do sedmog razreda.
 
Elementary School Sokolje
Armina Bukvić
armina_3@hotmail.com
+38761233263
 
Elementary school Sokolje
Numan paše Ćuprilića 25
71 000 Sarajevo
Bosnia/Herzegowina
 
Europska sedmica robotike - Robotics is cool
Show details
Children and young people will have the opportunity to meet and work on:
STEM Robot STEMI, Lego WeDo2, Lego Mindstorms EV3, Lego Boost, Lego Education, micro: bit, Arduino, Makey Makey, mBot, mBot Ranger, AirBlock drone, Codey Rockey, 3D printers, 3D pen and many more STEM equipment and robots

STEM centar by INPUT

Target audience
Kids, young people and anyone interested in robotics and programming
 
STEM Centar za naprednu STEM edukaciju, robotiku i programiranje by INPUT
Adi Salčinović
salcinovic.a@inputcentar.com
+38761766532
 
Centar INPUT - STEM Centar za naprednu STEM edukaciju
Mokušnice 10
72000 Zenica
Bosnia/Herzegowina
 
Europska sedmica robotike i EC SBS Tešanj: STEM roboti
Show details
Robotic basics
STEM mBot robots
Other STEM robots
Robotic hands
Other topics

Target audience
Young kids interested in robotics and IT carrier
 
STEM edukacioni centar Step by Step
Admir Agic
adi@xnet.ba
00387 66 388 317
 
STEM edukacioni centar Step by Step
Braće Pobrića bb
74260 Tešanj
Bosnia/Herzegowina
 
Robotics Workshop
Show details
Robotics workshop for elementary school students

Target audience
Elementary school students
 
American Corner Bihac
Mirela Midzic
acbihac@gmail.com
00387 37 222 025
 
American Corner Bihac
Trg Maršala Tita 8
77000 Bihac
Bosnia/Herzegowina
 
SPARKreators liga robotičko natjecanje
Show details
Robotičko natjecanje za učenike IV. i V. razreda. Učenici koriste mBot robote, programiranju u MakeBlock programu, te rješavaju problemski zadatak.

Osnovna škola
Valentina
valy.vidovic@aiesec.net
063 706 273
 
Kiseljak
Josipa bana Jelačića 42A
71250 Kiseljak
Bosnia/Herzegowina
 
Obilježavanje ERW u BiH i regionu
Show details
Kako se Evropska sedmica robotike obilježava u Bosni i Hercegovini i regionu? Poslušajte u emisiji RadiyoActive od 14:00 do 16:00 sati!

RadiyoActive 88.5 FM
redakcija@activezenica.com
+387 32 247-277
 
RadiyoActive 88.5 FM
Marsala Tita 22
72000 Zenica
Bosnia/Herzegowina
 
Robotics Workshop
Show details
Američki kutak Sarajevo će u saradnji sa Općinom Stari Grad organizovati niz radionica i predavanja koji će biti svojevrsna priprema i trening osnovnim školama sa područja Općine Stari Grad- za Ligu robotike koju ova općina pokreće. To je inače prva lokalna zajednica u Kantonu Sarajevo koja će svoje osnovce motivirati za bolje učenje i rad na ovaj način.
Sve radionice i predavanja će se realizirati u prostorijama Američkog kutka.

Target audience
Učenici O.Š. Hamdija Kreševljaković i O.Š. Vrhbosna
 
American Corner Sarajevo
acsarajevo@gmail.com
+387 33 216-741
 
American Corner Sarajevo
Radiceva 7
71000 Sarajevo
Bosnia/Herzegowina
 
RoboSTEM
Show details
Lego WeDo & mBot & Lego Mindstorms EV3

Target audience
Primary school (7-10 years)
High school (17-18 years)
 
STEM akademija
Samra Mujacic
samra.mujacic@empirica.ba
+38761193278
 
Visoka skola racunarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA - STEM akademija
Focanska 1
75000 Tuzla
Bosnia/Herzegowina
 
Meet mBot
Show details
mBot Basics Introduction Workshop

Coding has been identified as one of the basic skills for anyone besides Reading, Writing and Arithmetic. It has become increasingly important for even non-technically proficient people. Making is also becoming a very important skill. The ability to build physical objects - by combining software, hardware and artwork, stretches one's imagination to invent. This workshop focuses on graphical programming, and participants will experience and appreciate the behavior of robot sensors and autonomy. By learning through mBot, mBlock and Scratch - participants will have a very fun session of building, programming and enhancing.

Target audience
Primary school kids
 
SPARK škola - SPARK Schol
Matea Markić Vučić
markic.matea@spark.ba
+38763774755
 
SPARK škola - SPARK School
Blajburških žrtava bb
88000 Mostar
Bosnia/Herzegowina
 
Robotics Workshop
Show details
Američki kutak Sarajevo će u saradnji sa Općinom Stari Grad organizovati niz radionica i predavanja koji će biti svojevrsna priprema i trening osnovnim školama sa područja Općine Stari Grad- za Ligu robotike koju ova općina pokreće. To je inače prva lokalna zajednica u Kantonu Sarajevo koja će svoje osnovce motivirati za bolje učenje i rad na ovaj način.
Sve radionice i predavanja će se realizirati u prostorijama Američkog kutka.

Target audience
Zavod Mjedenica
 
American Corner Sarajevo
acsarajevo@gmail.com
+387 33 216-741
 
American Corner Sarajevo
Radiceva 7
71000 Sarajevo
Bosnia/Herzegowina
 
EUROPEAN ROBOTICS WEEK 2019 IN SCHOOLS
Show details
European Robotics Week (ERW) was conceived at the European Robotics Forum (ERF) 2011 in recognition of the need for the European Robotics community to bring robotics research and development closer to the public. Since then and every year, the ERW has offered one week of various robotics related activities across Europe to the general public, highlighting the growing importance of robotics in a wide variety of application areas and the growing importance of skills in science, technology, engineering and math (STEM).

Recognising the inspirational value of robots, we will join this year’s initiative, which will take place around Europe on 14-24 November 2019 and bring robots to schools. Within EUIC network Open Day and School presentations we will engage 8 schools from rural communities (7 school visits and 1 EUIC Open Day). The interaction with robots complements the overall teaching experience and helps to motivate young people of any age to learn not only the basics of STEM, but also to direct them on to an independent, exploratory, self-motivated learning path.

Target audience
Children, general public
 
EU Info Centre in BiH
info@euic.ba
+387 33 206-851
 
Osnovna škola Vranić, područna škola Broćanac
Brocanac 1
88240 Posusje
Bosnia/Herzegowina
 
EUROPEAN ROBOTICS WEEK 2019 IN SCHOOLS
Show details
European Robotics Week (ERW) was conceived at the European Robotics Forum (ERF) 2011 in recognition of the need for the European Robotics community to bring robotics research and development closer to the public. Since then and every year, the ERW has offered one week of various robotics related activities across Europe to the general public, highlighting the growing importance of robotics in a wide variety of application areas and the growing importance of skills in science, technology, engineering and math (STEM).

Recognising the inspirational value of robots, we will join this year’s initiative, which will take place around Europe on 14-24 November 2019 and bring robots to schools. Within EUIC network Open Day and School presentations we will engage 8 schools from rural communities (7 school visits and 1 EUIC Open Day). The interaction with robots complements the overall teaching experience and helps to motivate young people of any age to learn not only the basics of STEM, but also to direct them on to an independent, exploratory, self-motivated learning path.

Target audience
Children, general public
 
EU Info Centre in BiH
info@euic.ba
+387 33 206-851
 
Područna škola Gradac
Gradac 1
88240 Gradac
Bosnia/Herzegowina
 
EUROPEAN ROBOTICS WEEK 2019 IN SCHOOLS
Show details
European Robotics Week (ERW) was conceived at the European Robotics Forum (ERF) 2011 in recognition of the need for the European Robotics community to bring robotics research and development closer to the public. Since then and every year, the ERW has offered one week of various robotics related activities across Europe to the general public, highlighting the growing importance of robotics in a wide variety of application areas and the growing importance of skills in science, technology, engineering and math (STEM).

Recognising the inspirational value of robots, we will join this year’s initiative, which will take place around Europe on 14-24 November 2019 and bring robots to schools. Within EUIC network Open Day and School presentations we will engage 8 schools from rural communities (7 school visits and 1 EUIC Open Day). The interaction with robots complements the overall teaching experience and helps to motivate young people of any age to learn not only the basics of STEM, but also to direct them on to an independent, exploratory, self-motivated learning path.

Target audience
Children, general public
 
EU Info Centre in BiH
info@euic.ba
+387 33 206-851
 
Osnovna škola Vranic
Vranic 1
88243 Vranić
Bosnia/Herzegowina
 
EUROPEAN ROBOTICS WEEK 2019 IN SCHOOLS
Show details
European Robotics Week (ERW) was conceived at the European Robotics Forum (ERF) 2011 in recognition of the need for the European Robotics community to bring robotics research and development closer to the public. Since then and every year, the ERW has offered one week of various robotics related activities across Europe to the general public, highlighting the growing importance of robotics in a wide variety of application areas and the growing importance of skills in science, technology, engineering and math (STEM).

Recognising the inspirational value of robots, we will join this year’s initiative, which will take place around Europe on 14-24 November 2019 and bring robots to schools. Within EUIC network Open Day and School presentations we will engage 8 schools from rural communities (7 school visits and 1 EUIC Open Day). The interaction with robots complements the overall teaching experience and helps to motivate young people of any age to learn not only the basics of STEM, but also to direct them on to an independent, exploratory, self-motivated learning path.

Target audience
Children, general public
 
EU Info Centre in BiH
info@euic.ba
+387 33 206-851
 
Osnovna škola Džakule
Dzakule bb
75328 Gračanica
Bosnia/Herzegowina
 
Robotic Week
Show details
1. Dio - Upoznavanje učenika sa tehnologijom 3D printanja kroz obuku za rad na Ultimaker 2+ 3D printerima, praktična izrada 3D printanog objekta od početne faze pripreme 3D modela u software-u „Ultimaker Cura“ kroz generisanje G koda za 3D printer, do puštanja 3D printera u rad. Kroz ovaj proces želimo da učenici uvide da pomoću 3D printera mogu izraditi bilo kakav 3D objekat.


2. Dio – Obuka upravljana prve bh. robotske ruke „HAS_One“ te pojašnjavanje njenog principa rada i procesa nastanka jednog ovakvog proizvoda. Također učenici će sami upravljati ovom robotskom rukom, sami ispisivati programe za njenu kontrolu i puštati programe u rad. Kroz čitav proces želi da se učenicima pokaže da i oni sami mogu upravljati ovom vrstom robota bez ikakvih problema.

Target audience
Uöenici osnovne škola od 5. do 9. razreda
 
Networks, HAS Robotics & Opcina Stari Grad
hello@networks.ba
+387 33 407-211
 
Networks
Skenderpasina 1
71000 Sarajevo
Bosnia/Herzegowina
 
EUROPEAN ROBOTICS WEEK 2019 IN SCHOOLS
Show details
European Robotics Week (ERW) was conceived at the European Robotics Forum (ERF) 2011 in recognition of the need for the European Robotics community to bring robotics research and development closer to the public. Since then and every year, the ERW has offered one week of various robotics related activities across Europe to the general public, highlighting the growing importance of robotics in a wide variety of application areas and the growing importance of skills in science, technology, engineering and math (STEM).

Recognising the inspirational value of robots, we will join this year’s initiative, which will take place around Europe on 14-24 November 2019 and bring robots to schools. Within EUIC network Open Day and School presentations we will engage 8 schools from rural communities (7 school visits and 1 EUIC Open Day). The interaction with robots complements the overall teaching experience and helps to motivate young people of any age to learn not only the basics of STEM, but also to direct them on to an independent, exploratory, self-motivated learning path.

Target audience
Children, general public
 
EU Info Centre in BiH
info@euic.ba
+387 33 206-851
 
Osnovna škola Hasan Kikić
111. Gračaničke brigade 2
75320 Gračanica
Bosnia/Herzegowina
 
Robotics Workshop
Show details
Robotics workshop for teenagers

Target audience
Teenagers
 
American Corner Bihac
Mirela Midzic
acbihac@gmail.com
00387 37 222 025
 
American Corner Bihac
Trg Maršala Tita 8
77000 Bihac
Bosnia/Herzegowina
 
Upoznajmo mBot
Show details
Upoznati učenike sedmih razreda na jedan kreativan način sa robotima, te im bliže predstaviti edukacijskog robotiča mBota i na taj način zainteresovati učenike za STEM i robote u nastavi. Učenici će usvojiti znanja o dijelovima mBota, shvatiti će šta su senzori i koja je njihova uloga, te će se upoznati sa izradom koda i programiranjem mBota. Također, učenici će navesti mBot da se keće uz pomoć daljinskog upravljača.

Target audience
Učenici VII razreda.
 
OŠ"Džemaludin Čausević"
Armina Bukvić
armina_3@hotmail.com
+38761233263
 
OŠ"Džemaludin Čaušević"
Prvomajska 24
71 000 Sarajevo
Bosnia/Herzegowina
 
EUROPEAN ROBOTICS WEEK 2019 IN SCHOOLS
Show details
European Robotics Week (ERW) was conceived at the European Robotics Forum (ERF) 2011 in recognition of the need for the European Robotics community to bring robotics research and development closer to the public. Since then and every year, the ERW has offered one week of various robotics related activities across Europe to the general public, highlighting the growing importance of robotics in a wide variety of application areas and the growing importance of skills in science, technology, engineering and math (STEM).

Recognising the inspirational value of robots, we will join this year’s initiative, which will take place around Europe on 14-24 November 2019 and bring robots to schools. Within EUIC network Open Day and School presentations we will engage 8 schools from rural communities (7 school visits and 1 EUIC Open Day). The interaction with robots complements the overall teaching experience and helps to motivate young people of any age to learn not only the basics of STEM, but also to direct them on to an independent, exploratory, self-motivated learning path.

Target audience
Children, general public
 
EU Info Centre in BiH
info@euic.ba
+387 33 206-851
 
Osnovna škola Branko Radičević Petrovo
Pejici 1
79101 Prijedor
Bosnia/Herzegowina
 
raSTEM uz STEM
Show details
Workshop za učenike petog razreda Osnovne škole "Gromiljak". Workshop će održati učenici Osnovne škole "Kiseljak" koji su bili dio #erw2018 godine u Ausburgu. Cilj je približiti učenicima koji nemaju robotiku u školi priču o STEMu i naša iskustva podijeti s njima.

Osnovna škola
Valentina
valy.vidovic@aiesec.net
063 706 273
 
Osnovna škola
Gromiljak 71250
71250 Kiseljak
Bosnia/Herzegowina
 
EUROPEAN ROBOTICS WEEK 2019 IN SCHOOLS
Show details
European Robotics Week (ERW) was conceived at the European Robotics Forum (ERF) 2011 in recognition of the need for the European Robotics community to bring robotics research and development closer to the public. Since then and every year, the ERW has offered one week of various robotics related activities across Europe to the general public, highlighting the growing importance of robotics in a wide variety of application areas and the growing importance of skills in science, technology, engineering and math (STEM).

Recognising the inspirational value of robots, we will join this year’s initiative, which will take place around Europe on 14-24 November 2019 and bring robots to schools. Within EUIC network Open Day and School presentations we will engage 8 schools from rural communities (7 school visits and 1 EUIC Open Day). The interaction with robots complements the overall teaching experience and helps to motivate young people of any age to learn not only the basics of STEM, but also to direct them on to an independent, exploratory, self-motivated learning path.

Target audience
Children, general public
 
EU Info Centre in BiH
info@euic.ba
+387 33 206-851
 
Osnovna škola Petar Petrović Njegoš Prijedor, Područna škola Rakelići Lug
Rakelici 1
79101 Prijedor
Bosnia/Herzegowina
 
Literature and Robotics
Show details

 
JU Deseta osnovna škola
Osik 210
71243 Deseta osnovna škola, Ilidža
Bosnia/Herzegowina
 
SPARKreators robotičko natjecanje
Show details
Robotičko natjecanje za učenike od VI. do IX. razreda. Učenici programiraju u MakeBlock programu, mBot robote.

Osnovna škola
Valentina
valy.vidovic@aiesec.net
063 706 273
 
Kiseljak
Josipa bana Jelačića 42A
71250 Kiseljak
Bosnia/Herzegowina
 
EUROPEAN ROBOTICS WEEK 2019 IN SCHOOLS
Show details
European Robotics Week (ERW) was conceived at the European Robotics Forum (ERF) 2011 in recognition of the need for the European Robotics community to bring robotics research and development closer to the public. Since then and every year, the ERW has offered one week of various robotics related activities across Europe to the general public, highlighting the growing importance of robotics in a wide variety of application areas and the growing importance of skills in science, technology, engineering and math (STEM).

Recognising the inspirational value of robots, we will join this year’s initiative, which will take place around Europe on 14-24 November 2019 and bring robots to schools. Within EUIC network Open Day and School presentations we will engage 8 schools from rural communities (7 school visits and 1 EUIC Open Day). The interaction with robots complements the overall teaching experience and helps to motivate young people of any age to learn not only the basics of STEM, but also to direct them on to an independent, exploratory, self-motivated learning path.

Target audience
Children, general public
 
EU Info Centre in BiH
info@euic.ba
+387 33 206-851
 
EU Info Centar
Skenderija 3
71000 Sarajevo
Bosnia/Herzegowina
 
Robo-Radio Show
Show details
Jedna od radioemisija RadiYa Active u kojoj se promoviše robotika i obilježava Evropska sedmica robotike. Ovoga puta razgovarali smo sa Senkom Krivić - doktorica nauka iz oblasti robotike. Možete nas slušati na linku: https://activezenica.radiokitstream.org/activezenica.mp3

Udruženje
 
Zenica
Maršala Tita 22
72000 Zenica
Bosnia/Herzegowina
 
Arduino workshop
Show details
Arduino radionica za učenike IX razreda osnovne škole
Radionica obuhvata:
- programiranje semafora
- izrada i programiranje parking senzora
- izrada i programiranje detektora dima
- izrada i programiranje detektora kiše
- izrada i programiranje uređaja za mjerenje temperature i vlažnosti zraka
- izrada i programiranje uređaja za automatsko osvjetljenje prostora

Target audience
Učenici IX razreda
 
Osnovna škola Meša Selimović
Denis Meštrić
denis.mestric@gmail.com
+38761682308
 
Osnovna škola Meša Selimović
Talica brdo 14
72000 Zenica
Bosnia/Herzegowina
 
Art of Lego Mindstorms
Show details
Supported jointly by the U.S. Embassy in Sarajevo and Gymnasium Mostar, Mostar Public Library , American Corner Mostar promotes mutual understanding between Bosnia and Herzegovina and the United States, and reinforces intercultural exchange and friendship.

AC Mostar is EducationUSA center as well. EducationUSA Mostar covers entire Herzegovina region and provides accurate, general, current and comprehensive information about options and possibilities of pursuing a degree (bachelor, associate, masters and PHDs) at the higher education institutions in the U.S. EducationUSA Mostar also provides advices on non-degree programs (YES,Youth Leadership, UGRAD, Fullbright) supported by U.S. Embassy in the Bosnia and Herzegovina. Advising services of the center are free!

Target audience
Uzrast : od 12-15 godina
 
American Corner Mostar
Marina Đapić
americancornermostar@gmail.com
 
Gimnazija Mostar
Španjolski Trg 1
88000 Mostar
Bosnia/Herzegowina
 
Robotics Week Workshops
Show details
Multiple workshops with primary school kids and teachers for the first two days and one or more workshops the third-day depending on how many kids will be signed up.

The workshops will cover the basics of automatization and robotics using BBC Micro:bit with the micro: maqueen kit.


Target audience
Local 7-12 yrs old.
 
Omladinsko Udruženje "KNJIGA"
Haris Dizdarevic
haris.dizdarevic@planina.ba
+387603402179
 
Omladinski centar KNJIGA
Hamdije Pozderca 8
77230 Velika Kladusa
Bosnia/Herzegowina
 
Meet the robots
Show details
Meet the robots - predstavljanje i uvodi u radionice sa robotima koje se svake godine održavaju u American corner Tuzla. Ovo će biti prilika da se naši posjetioci upoznaju sa širokom ponudom naših aktivnosti, vrstama radionica i ljudima koji to rade. Zainteresovani će imati priliku da se prijave na predstojeće radionice i postanu dio naše STEAM porodice.

Target audience
Učenici osnovnih i srednjih škola koje zanima robotika
 
American corner Tuzla
actuzla@yahoo.com
 
American corner Tuzla
Mihajla i Zivka Crnogorcevica 7
75000 Tuzla
Bosnia/Herzegowina
 
SPARKreators liga robotičko natjecanje
Show details
Robotičko natjecanje za učenike IV. razreda i učenike predmetne nastave od VI. do IX. razreda.

Osnovna škola
Valentina
valy.vidovic@aiesec.net
063 706 273
 
Kiseljak
Josipa Bana Jelačića 42A
71250 Kiseljak
Bosnia/Herzegowina
 
Europska sedmica robotike i EC SBS Tešanj: STEM roboti u O.Š. Prvi mart Jelah
Show details
Presentation and demonstration of robotics and STEM education.
Prezentacija i demonstracija robotike i STEM edukacije.

Target audience
All school students 7+ years.
Svi učenici preko 7 godina.
 
STEM edukacioni centar Step by Step
Admir Agic
adi@xnet.ba
00387 66 388 317
 
Osnovna škola Prvi mart Jelah
Husein Kapetana Gradaščevića bb
74264 Tešanj
Bosnia/Herzegowina
 
Europska sedmica robotike i EC SBS Tešanj: STEM roboti u O.Š. Huso Hodžić Tešanj
Show details
Presentation and demonstration of robotics and STEM education.
Prezentacija i demonstracija robotike i STEM edukacije.

Target audience
All school students 7+
 
STEM edukacioni centar Step by Step
Admir Agic
adi@xnet.ba
00387 66 388 317
 
Osnovna škola Huso Hodžić Tešanj
Braće Pobrića bb
74260 Tešanj
Bosnia/Herzegowina
 
Europska sedmica robotike i EC SBS Zenica: STEM roboti
Show details
Robotic basics
STEM Lego i mBot robots
Other STEM robots
Robotic hands
Other topics

Target audience
Young kids interested in robotics and IT carrier
 
STEM edukacioni centar Step by Step
Admir Agic
adi@xnet.ba
00387 66 388 317
 
STEM edukacioni centar Step by Step
Školska 10
72000 Zenica
Bosnia/Herzegowina
 
Europski tjedan robotike
Show details
Radionice povodom obiljezavanja Europskog tjedna robotike


Target audience
Učenici šestih razreda
 
Osnovna škola Ilije Jakovljevića
Merima
merima.sefer@gmail.com
 
Osnovna škola Ilije Jakovljevića
Dr.Ante Starčevića bb
88000 Mostar
Bosnia/Herzegowina
 
Sparkreators liga mBot
Show details
The SPARKreators League is a robotics competition aimed at strengthening IT and technical culture in elementary schools across Bosnia and Herzegovina. We started the league in 2016/2017 school year.
The league is continued in 2019/2020 school year. In this school year, primary schools will have the opportunity to take part in the three-round league. This competition focuses on graphical programming, and participants will experience and appreciate the behavior of robot sensors and autonomy. By learning through mBot, mBlock and Scratch - participants will have a very fun session of building, programming and enhancing.

Target audience
Primary school kids
 
JU OŠ "Suljo Čilić" Jablanica
Adis
pirijaa@gmail.com
Pirija
 
JU OŠ
Komune Vejle 28. 28
88420 Jablanica
Bosnia/Herzegowina
 
IT Girls arduino
Show details
Through the campaign “IT Girls are coming to your schools” sets of Arduino equipment were provided to our schools in order to stimulate and encourage girls to take up science, technology, engineering, and mathematics.

Target audience
students
 
JU OŠ
Adis Pirija
pirijaa@gmail.com
 
JU OŠ "Suljo Čilić" Jablanica
Komune Vejle 28
88420 Jablanica
Bosnia/Herzegowina